Majkowice – dwór

Historia

Zamek a raczej dwór w Majkowicach powstał na początku XVI wieku z inicjatywy rodziny Majkowskich-Nagodziców. Rozbudowywany był w XVI i XVII wieku, a zniszczony został przez wojska szwedzkie w 1702 roku. Poprzedzony był przez dwa wcześniejsze założenia obronne. Najstarsze z nich znajdowało się we wschodniej części osady i miało prawdopodobnie formę drewnianej wieży. Powstała ona być może jeszcze w XIII wieku i funkcjonowała w pierwszej połowie XIV stulecia jako własność rodu Nagodziców-Jelitczyków. Na północny wschód od niej, bezpośrednio nad brzegiem rzeki, na niewielkim pagórku istniała kolejna wieża lub być może bardziej rozbudowana budowla, wzmiankowana w źródłach jako castrum Surdęga. Powstała ona w XIV stuleciu lub nieco później. Nie istniała długo i już w XVI wieku została rozebrana.

Architektura

Budowla składała się z domu mieszkalnego o wymiarach około 15,5 x 13,5 metra, do którego od strony północnej i wschodniej dostawiono dwa ryzality. Wschodni pełnił rolę przejazdu bramnego oraz zamkowej kaplicy, a w budynku północnym mieściła się klatka schodowa. Od północnego zachodu dostawiono liczącą trzy kondygnacje narożną basztę o zmiennym przekroju, która zachowała renesansowe elementy kamieniarskie.

Stan obecny

Dwór znajduje się w stanie daleko posuniętej ruiny w skład której wchodzą pozostałości baszty, fragmenty ścian nośnych i niewielka piwnica.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, L.Kajzer, S.Kołodziejski, J.Salm, Warszawa 2003.