Lwówek Śląski – kościół św Franciszka

Historia

  Powstanie klasztoru franciszkańskiego Lwówek zawdzięcza inicjatywie księcia Bolesława Pobożnego, który sprowadził zakonników do miasta. W 1248 roku rycerz, a być może także kasztelan lwówecki, Henryk zwany Długim, podarował mnichom plac pod budowę klasztoru na dawnym przedmieściu zamkowym. W tym też roku rozpoczęto budowę jednonawowego, kamiennego kościoła będącego wówczas pod wezwaniem św. Piotra i Pawła. Budowę ukończono prawdopodobnie w 1268 roku. W 1460 roku Konrad Pflüger dokonał rozbudowy kościoła, dobudowując nawę południową. Później wzniesiono nawę północną i kaplicę poświęconą św. Annie.
    W XVI wieku, w pierwszych latach reformacji zmalała liczba franciszkanów, a także wielkość ofiar składanych przez wiernych. Po parokrotnych pożarach zabudowań klasztornych, franciszkanie postanowili opuścić klasztor w 1543 roku. Budynki konwentu zostały przekazane radzie miejskiej z przeznaczeniem na szkołę. Kościół do 1561 roku stał pusty, a następnie po remoncie został świątynią ewangelicką. Gdy w XVII wieku na Lwówek spadły wojenne nieszczęścia kościół i klasztor wraz ze szkołą zamknięto. Dopiero w 1652 roku minoryci powrócili do miasta i przystąpili do odbudowy. Franciszkanie utrzymali się do 1810 roku, kiedy to król pruski Fryderyk Wilhelm III z powodu trudności finansowych przeprowadził kasatę i sekularyzację klasztorów. Klasztor został został ponownie przekazany kasie miejskiej z przeznaczeniem na szkołę, arsenał i następnie muzeum. Po II wojnie światowej Franciszkanom udało się odzyskać majątek dopiero w 2003 roku.

Architektura

  Kościół początkowo jednonawowy, od XV wieku jest założeniem trójnawowym, halowym z prostokątnym prezbiterium. Od północy przylega XVI wieczna kaplica Taikenbergów, obecnie wykorzystywana jako zakrystia. Dawna zakrystia znajdowała się po południowej stronie, w podstawie niedokończonej wieży kościelnej. Prezbiterium nakryte jest sklepieniem krzyżowo-żebrowym, a pięcioprzęsłowy korpus sklepieniami gwiaździstymi. Trójskrzydłowe zabudowania klasztorne z powodu wielokrotnych przebudowań zatraciły swój pierwotny wygląd.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.
Strona internetowa wikipedia.org, Zespół klasztorny franciszkanów w Lwówku Śląskim.