Łekno – kościół św Piotra i Pawła

Historia

   Kościół zbudowano w połowie XVI wieku z fundacji Nikodema Łekińskiego, kasztelana nakielskiego. Powstał w osadzie będącej pierwotnie grodem książęcym, wzmiankowanym w 1136 roku jako kasztelania, sześć lat później zasiedlonym przez sprowadzonych z Altenbergu cystersów. Ufundowali oni w Łeknie kościół poprzedzający późnogotycką świątynię, lecz w 1396 roku przenieśli się do Wągrowca. W 1370 roku Łekno wzmiankowano już jako miasto, którego prawa potwierdzono w 1444 roku. Jego kościół restaurowany był gruntownie w XVII, XVIII i około połowy XIX wieku.

Architektura

   Kościół wzniesiono w obrębie centrum osady, na szczycie wzniesienia na północ od rynku. Jest on trójnawową budowlą pseudohalową, z nieco niższym od nawy głównej, zbliżonym jej szerokością, zamkniętym wielobocznie prezbiterium. Przy prezbiterium od północy znajduje się zakrystia, od południa zaś dawna kaplica św. Józefa, zwieńczona szczytem wczesnorenesansowym. Do południowej nawy bocznej przylega kruchta z XVI wieku, będąca prawdopodobnie niedokończoną wieżą. Przy fasadzie znajdują się dwie pięcioboczne wieżyczki dostępne schodami w grubości muru. W prezbiterium, nawach i dawnej kaplicy zachowało się pierwotne sklepienie gwiaździste.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Maluśkiewicz P., Gotyckie kościoły w Wielkopolsce, Poznań 2008.

Strona internetowa, regionwielkopolska.pl, Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie.
Strona internetowa zabytek.pl, Kościół pw. śś. Piotra i Pawła Łekno.