Łekno – kościół św Piotra i Pawła

Historia

Kościół powstał w połowie XVI wieku z fundacji Nikodema Łekińskiego, kasztelana nakielskiego.

Architektura

Świątynia jest trójnawową budowlą pseudohalową, z nieco niższym i węższym od nawy głównej prezbiterium zamkniętym wielobocznie. Przy prezbiterium od północy znajduje się zakrystia, od południa zaś dawna kaplica św. Józefa, zwieńczona szczytem wczesnorenesansowym. Do południowej nawy bocznej przylega kruchta z XVI wieku, będąca prawdopodobnie niedokończoną wieżą. Przy fasadzie znajdują się dwie pięcioboczne wieżyczki. W prezbiterium, nawach i dawnej kaplicy zachowało się pierwotne sklepienie gwiaździste.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa, regionwielkopolska.pl, Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie.