Łagów – zamek joannitów

Historia

Budowę zamku rozpoczął w 1350 roku zakon joannitów, który otrzymał Łagów od margrabiów brandenburskich. Organizatorem nowej komturii, obejmującej poza Łagowem miasto Sulęcin i około dwudziestu wsi, był Herman von Werberg. Silni gospodarczo i militarnie zakonnicy stopniowo rozbudowywali obronną rezydencję, wzmocnili również miasto otaczając je murami obronnymi. Na początku XVI wieku podwyższono wieżę zamkową i dostawiono do zewnętrznego obwodu murów dwie basteje. Zamek oblegany był tylko raz. W czasie wojny trzydziestoletniej miasto zajęły oddziały szwedzkie i to one w 1640 roku odparły nieudany atak wojsk brandenburskich. W 1810 roku zakon joannitów w Prusach został rozwiązany na mocy edyktu Fryderyka Wilhelma III, a jego dobra przejęte przez państwo. Siedem lat później król podarował warownię swojemu adiutantowi i odtąd aż do końca II wojny światowej znajdowała się ona w rękach prywatnych. W XVIII i XIX zamek został dość mocno przebudowany. Po wojnie zaniedbaną budowlą administrowały instytucje państwowe.

Architektura

Wzniesiony z cegły zamek składał się z trapezoidalnego założenia o wymiarach 30×33,7 metrów z dwukondygnacyjnym domem mieszkalnym od zachodu i wieżą o wymiarach 8,5×8,5 metra w narożniku południowo – wschodnim. Najstarsze skrzydło zachodnie mieściło od południa refektarz, a od północy kaplicę. Brama znajdowała się we wschodniej kurtynie. Na przełomie XIV/XV wieku powstał zewnętrzny obwód obronny o wymiarach 70×70 metrów i wysokości 9 metrów, zaopatrzony w machikuły. Wieża po podwyższeniu na początku XVI wieku miała 24 metry wysokości. Dobudowano wtedy także wieżę bramną i dwie basteje, po jednej od zachodu i północy. W końcu XVI stulecia dostawiono skrzydło północne.

Stan obecny

Zamek pełni obecnie funkcje komercyjne i nie jest udostępniany do zwiedzania. Mieści się w nim hotel, restauracja i centrum konferencyjne. W sezonie turystom udostępniana jest jedynie wieża służąca za platformę widokową. Do miniaturowego założenia miejsko – zamkowego prowadzą dwie zachowane bramy: Polską (Poznańska) od strony południowej, oraz Marchijska (Niemiecka) od południowego zachodu. Zachował się także fragment zewnętrznym obwarowań zamkowych zaopatrzonych w machikuły.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, L.Kajzer, S.Kołodziejski, J.Salm, Warszawa 2003.
Pilch.J, Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012.