Kurozwęki – zamek

Historia

W pierwszej połowie XIV wieku możnowładca Dobiesław herbu Poraj wybudował w Kurozwękach drewniany gródek. Na jego miejscu w II poł. XIV stulecia zbudowano drewniano – murowany zamek, stopniowo rozbudowywany w następnym wieku przez ród Kurozwęckich. W 1521 roku zamek przeszedł w posiadanie Lanckorońskich, którzy władali nim, aż do połowy XVIII wieku. Przeprowadzili oni w XVII wieku przebudowę zamku, która doprowadziła do zatarcia jego cech obronnych. W latach 1752-1833 właścicielami Kurozwęk byli Sołtykowie, a po nich  do 1944 roku Popielowie.

Architektura

Zamek zbudowano na kępie wzniesionej ponad bagniskami. Składał się z owalnego, murowanego obwodu obronnego, otaczającego drewnianą zabudowę. Następnie, jeszcze w XIV wieku do wewnętrznej ściany muru dostawiono czworoboczną, kamienną wieżę mieszkalną o wysokości około 14 metrów. W XV wieku stopniowo zastępowano drewnianą zabudowę dziedzińca budynkami murowanymi. W XVI wieku wymurowano czwarty budynek, a następnie wzniesiono od strony północnej reprezentacyjny budynek narożny. W południowej części do zewnętrznego lica murów dostawiono czworoboczną wieżę bramną wspartą skośnymi skarpami.

Stan obecny

Rezydencja będąca obecnie w rękach spadkobierców ostatnich właścicieli, została wyremontowana i udostępniona do zwiedzania. Niestety kolejne, liczne przebudowy doprowadziły do zatarcia pierwotnych cech stylowych zamku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, L.Kajzer, S.Kołodziejski, J.Salm, Warszawa 2003.