Kotłów – kościół Narodzenia NMP

Historia

   Według kronikarza Jana Długosza kościół w Kotłowie ufundowany został w 1108 roku przez Piotra Włostowica, palatyna księcia Bolesława Krzywoustego. Romańska świątynia przetrwała w niezmienionym kształcie aż do 1721 roku. Wówczas dobudowano od zachodu wieżę. Kolejna przebudowa miała miejsce w latach 1905-1908, kiedy to przesunięto absydę w kierunku wschodnim, dobudowując transept. W 1923 roku wieża otrzymała do dziś zachowaną formę.

Architektura

   Romański kościół był świątynią orientowaną, jednonawową z krótkim prezbiterium zamkniętym półkolistą absydą. Wybudowano ją z ciosów kamiennych, łączonych zaprawą wapienną. Mury grubości 1 metra wznosiły się na wysokość około 9 metrów.
   We wnętrzu świątyni zachowały się elementy architektury romańskiej. W ścianie wschodniej romańskiego kościoła znajdują się pozostałości dawnych ołtarzy bocznych z cyboriami, czyli z murowanymi baldachimami. Było to unikalne rozwiązanie zastosowane w polskim kościele. Po obu stronach ołtarzy zachowały się kamienne krzyże, a po prawej stronie nawy głównej widać wmurowany w ścianę kamień z płaskorzeźbą kroczącego lwa, który zgodnie z miejscową legendą  ma przedstawiać pogańskiego bożka, którego niegdyś czczono na kotłowskim wzgórzu. W czasie prac wykopaliskowych odkryto także pozostałości XII-wiecznej romańskiej krypty.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Świechowski Z., Sztuka romańska w Polsce, Warszawa 1990.

Strona internetowa regionwielkopolska.pl, Kościół pw. Narodzenia NMP w Kotłowie.