Koszewo – kościół Niepokalanego Poczęcia NMP

Historia

Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP powstał w drugiej połowie XV wieku. Jako pierwsze wzniesiono prezbiterium, a w początkach XVI wieku wybudowano nawę i wieżę. Na początku XVIII wieku do południowej strony świątyni dostawiona została kaplica rodziny Oesterlingów, którą wykorzystano jako kryptę rodzinną. W czasach reformacji został przejęty przez protestantów. W XIX stuleciu został odnowiony, następnie ponownie w latach 70-tych XX wieku.

Architektura

Kościół wzniesiony został z kamieni polnych i cegły. Składa się z szerokiego, salowego korpusu nawowego, zamkniętego trójbocznie prezbiterium i kwadratowej w rzucie wieży. Jej ściany zdobione są smukłymi, ostrołukowymi blendami. Zwieńczona jest blankami tarasu, skąd wyrasta ceglany ostrosłup.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch.J, Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012.