Kościelna Jania – kościół św Trójcy

Historia

   Wybudowanie murowanego kościoła w Kościelnej Jani przypisuje się zakonowi krzyżackiemu około 1355 roku. Aż do XVI wieku kościół występował pod wezwaniem św. Mikołaja, patrona kupców i żeglarzy. Około 1538 roku zniszczeniu uległa nawa kościoła, którą odbudowano początkowo z drewna. Dopiero w 1622 roku z inicjatywy Jana Kostki został postawiony nowy, murowany korpus.

Architektura

   Nie wiadomo jak wyglądał pierwotny korpus nawowy średniowiecznego kościoła. Jeśli późniejszą, nowożytną konstrukcję wzniesiono na fundamentach starszej, to był budowlą salową bez wydzielonego zewnętrznie z bryły prezbiterium, być może zamkniętą na wschodzie wielobocznie. Od strony zachodniej kościół posiadał masywną wieżę o wysokości czterech kondygnacji, wzmocniona w narożach wysokimi, uskokowymi przyporami. Jej elewacje ozdobiono podłużnymi, ostrołucznie zamkniętymi blendami w których przepruto nieduże otwory okienne. W przyziemiu elewacji zachodniej utworzono ostrołuczny, uskokowy profilowany portal wejściowy.

Stan obecny

   Z pierwotnej, średniowiecznej świątyni przetrwała masywna, oszkarpowana, czterokondygnacyjna wieża o charakterze obronnym. Wewnątrz kościoła zobaczyć można wyciosaną z kamienia XIV wieczną, gotycką kropielnicę.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego