Korzkiew – zamek

Historia

Początki zamku należy datować na trzecią ćwierć XIV wieku. Jego fundatorem był sędzia krakowski Jan z Syrokomli. Kolejnymi właścicielami byli Szczepan Świętopęłk z Irządz i mieszczanin krakowski Piotr Krupka. Od XVI wieku Korzkiew znajdowała się kolejno w posiadaniu Zborowskich, Ługowskich, Jordanów i Wesslów. Pod koniec XV wieku oraz w XVI stuleciu zamek został przebudowany, a pod koniec XIX wieku popadł w ruinę. W 1997 roku budowlę odbudowano przez prywatnego inwestora.

Architektura

Najstarsze założenie zamkowe tworzyła wieża obronno – mieszkalna wzniesiona na krawędzi wzgórza, otoczonego suchą fosą. Była to budowla wolno stojąca, piętrowa, podpiwniczona, wzniesiona z kamieni na planie prostokąta o wymiarach 9,5×12 metrów. Grubość murów dochodziła do 2,5 metra. Nieco później wieżę otoczono murem obwodowym, wydzielającym od południa dziedziniec. W drugiej fazie datowanej na XV wiek dostawiono do zewnętrznego lica południowego odcinka muru dwie prostokątne baszty. Pod koniec XV lub na początku XVI wieku wzniesiono od strony płn.-wsch. klatkę schodową i przybudówkę gospodarczą.

Stan obecny

Będący obecnie własnością prywatną odbudowany zamek w Korzkwi służy jako hotel i centrum konferencyjne. Niestety sposób odbudowy i użyte do niej materiały (pustaki, beton, styropian) wpisują się w coraz dłuższą, niechlubną listę zniszczonych  polskich zabytków. Tandeta, kicz i pójście po najtańszej linii oporu to dzisiaj już norma przy odbudowie średniowiecznych warowni. Pytanie gdzie znajdował się nadzór konserwatora zabytków.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, L.Kajzer, S.Kołodziejski, J.Salm, Warszawa 2003.