Konin – kościół św Bartłomieja

Historia

   Kościół św Bartłomieja pochodzi z przełomu XIV i XV wieku.  Jego najstarszą częścią jest prezbiterium i zakrystia, która zajęła dawną kaplicę św. Trójcy. Ceglany korpus nawowy i kaplica zostały wybudowane w XV wieku. Na początku XVII wieku, już w okresie nowożytnym dobudowano od południowej strony renesansową kaplicę Najświętszej Maryi Panny, a w XIX wieku kruchtę od strony północnej. W latach 1866-1872 przeprowadzono kapitalny remont, kolejne prace restauracyjne miały miejsce na początku XX wieku.

Architektura

   Kościół jest budowlą trójnawową o formie bazyliki, wzniesioną z cegły, a jedynie w dolnych partiach z bloków kamiennych. Po stronie wschodniej posiada silnie wydłużone, trójbocznie zamknięte prezbiterium oraz przystawioną do niego od północy gotycką zakrystię (pierwotnie kaplicę). Fasada frontowa zwieńczona została szczytem rozczłonkowanym blendami, przekształconym w XVII wieku poprzez dodanie charakterystycznej dla baroku linii falistej. Architektura wnętrz zachowała jednolity gotycki charakter. Trójkątne, zamknięte prezbiterium posiada sklepienie siatkowe, natomiast w nawach znajdują się sklepienia gwiaździste. Gotycką kaplicę przykrywa sklepienie krzyżowo-żebrowe. Ze średniowiecznego wyposażenia świątyni zachowały się w drzwiach frontowych dwa uchwyty w kształcie lwich głów, oraz chrzcielnica datowana na drugą połowę XV wieku.
    Obok kościoła zobaczyć można romański słup drogowy, ustawiony w 1151 roku w połowie drogi z Kruszwicy do Kalisza. Uznawany za najstarszy znak drogowy w Polsce. Wykuty jest z piaskowca i liczy około 2,5 metra wysokości. Jego pochodzenie nie jest wyjaśnione, przypuszcza się, iż fundatorem mógł być palatyn Bolesława Krzywoustego, Piotr Włostowic.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Maluśkiewicz P., Gotyckie kościoły w Wielkopolsce, Poznań 2008.

Strona internetowa regionwielkopolska.pl, Kościół pw. św. Bartłomieja w Koninie.