Kiełbasin – kościół Narodzenia NMP

Historia

   Kościół w Kiełbasinie został wzniesiony prawdopodobnie na początku XIV wieku. W czasie wojen z Zakonem Krzyżackim uległ zniszczeniu, a w drugiej połowie XV wieku przeprowadzono jego odbudowę. Kolejne przebudowy i renowacje miały miejsce w XVII wieku.

Architektura

   Kościół został zbudowany z kamieni polnych i cegieł na planie prostokąta, bez wydzielonego z bryły zewnętrznej prezbiterium. Jest to prosta gotycka budowla salowa, przykryta dachem dwuspadowym. Po stronie zachodniej dostawiona została czworoboczna wieża. Stronę wschodnią wieńczy gotycki szczyt zdobiony bielonymi blendami. Od strony północnej dobudowana została zakrystia.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Mroczko T., Architektura gotycka na ziemi chełmińskiej, Warszawa 1980.