Jelcz (Laskowice) – zamek

Historia

Inicjatorem budowy około 1268 roku murowanego, obronnego dworu nieopodal Jelcza, był arcybiskup salzburski Władysław. W XIV wieku dwór ten został rozbudowany przez książąt śląskich na nowe założenie zamkowe. W 1508 roku przeszło ono na ręce mieszczanina wrocławskiego Konrada von Sausma, który ponownie, tym razem w duchu renesansu, przebudował zamek. Po zniszczeniach w dobie wojny trzydziestoletniej stracił on znaczenie i z biegiem lat stopniowo uległ destrukcji.

Architektura

Średniowieczny dwór książęcy był budynkiem prostokątnym o wymiarach 8,5 x 24,5 metra. wzniesionym z cegły na fundamentach z kamieni eratycznych. Przyziemię tworzyły trzy pomieszczenia z izbą zachodnią wspartą na filarze. Rozplanowanie piętra było zapewne podobne, lecz zatarły je późniejsze przebudowy. Dwór opięty był na narożach przyporami, które wspierały sklepienia. W skład pierwotnego zamku wchodziły też prawdopodobnie drewniane zabudowania, a całość otaczał mur obronny. Przebudowa renesansowa doprowadziła do powstania czteroskrzydłowego założenia z dziedzińcem, który obiegały arkadowe krużganki.

Stan obecny

Do dziś zachowały się jedynie ruiny przyziemia renesansowego zamku, będącego przebudowanym gotyckim dworem. Wstęp na teren zamku wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, L.Kajzer, S.Kołodziejski, J.Salm, Warszawa 2003.