Jawor – miejskie mury obronne

Historia

Miejskie mury obronne Jawora powstały prawdopodobnie pod koniec XIII wieku jako inwestycja księcia Bolka I. Do miasta prowadziły cztery bramy: bolkowska, legnicka, złotoryjska i strzegomska. W latach 1510-1536 ze względu na rozwój broni palnej, dokonano modernizacji fortyfikacji dobudowując drugi, zewnętrzny pierścień murów. Miejsca najbardziej zagrożone wzmocniono bastejami, z których można było prowadzić ostrzał z broni palnej.

Stan obecny

Ze średniowiecznych obwarowań do dziś zachowały się nieliczne fragmenty, w tym baszta Strzegomska z XIII/XIV wieku, będąca pierwotnie elementem Bramy Strzegomskiej.

pokaż basztę Strzegomską na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego