Inowłódź – zamek

Historia

Zamek wzniesiony został  przez Kazimierza Wielkiego w latach 1356-1366. Jego funkcją była ochrona komory celnej znajdującej się na brodzie pilickim, leżącym na szlaku handlowym biegnącym ze Lwowa przez Sandomierz do Torunia. Pierwszym zanotowanym kasztelanem inowłodzkim był Piotr Tłuk ze Strykowa. Pod koniec XIV wieku zamek należał do rodziny Niemirów, jednak Władysław Jagiełło wykupił go i ze względu na ważne położenie przywrócił go do własności królewskiej. W 1515 roku zamek wykupił Adam Drzewicki, przedstawiciel zamożnego polskiego, szlacheckiego rodu, a w połowie XVII wieku jego  właścicielem została rodzina Lipskich. W wyniku wojny polsko – szwedzkiej w latach 1655-1657 zamek uległ zniszczeniu i zaczął stopniowo popadać w ruinę.

Architektura

Pierwotny zamek składał się z murów obwodowych, bramy w kurtynie wschodniej, wieży czworobocznej w murze południowym i ośmiobocznej wieży o średnicy około 10 metrów w narożniku północno – wschodnim. Zabudowę wewnętrzną tworzył dom o kształcie litery L. Składał się z dwóch skrzydeł z których każde miało po trzy izby. Rozbudowa Władysława Jagiełły z przełomu XIV/XV wieku doprowadziła do powstania dwóch kolejnych domów, ulokowanych po obu stronach czworobocznej wieży. Druga przebudowa Drzewickich z początku XV wieku polegała na zamurowaniu starej bramy. Na nowy wjazd przeznaczono kazimierzowską czworoboczną wieżę. Rozebrano także dom północny, zastąpiony małym domem wschodnim, ulokowanym między wieżą ośmioboczną a wschodnim odcinkiem budynku południowego.

Stan obecny

Do czasów współczesnych zamek zachował się w formie bardzo słabo zachowanej ruiny. Od 2007 relikty te zostały objęte planami trwałego zabezpieczenia i częściowej rekonstrukcji. Dziś na udostępnionym do zwiedzania zamku znajdują się także Gminne Centrum Kultury, biblioteka oraz informacja turystyczna.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, L.Kajzer, S.Kołodziejski, J.Salm, Warszawa 2003.