Grzędzice – kościół św Apostołów Piotra i Pawła

Historia

Kościół św Apostołów Piotra i Pawła w Grzędzicach powstał w pierwszej połowie XV wieku. Wieża została dobudowana  pod koniec XV stulecia, a zakrystię dostawiono w XIX wieku. Po 1534 roku został przejęty przez luteran, którzy przebudowali go w 1818 roku. Kościół odnowiono już jako katolicki w latach 50-tych XX wieku.

Architektura

Jest to świątynia salowa, orientowana, wzniesiona na planie prostokąta z pięciobocznie zamkniętym prezbiterium i wieżą na planie kwadratu. Wszystkie ściany posadowione są na kamiennym fundamencie, wymurowano z kamieni narzutowych różnej wielkości, bez zachowania regularności warstw. Jedynie naroża ścian, ościeża portali i okien, obramienia blend i fryzy zdobiące wieżę, wykonano z cegły. Kościół posiada drewniane belki stropowe z 1550 roku, gotycką figura Chrystusa z około 1500 i granitową chrzcielnica z XIII wieku. Najbardziej cenne są jednak polichromie z lat 1450-1470, przedstawiające 33 postaci w scenach biblijnych. Te unikalne i najstarsze na Pomorzu Zachodnim malowidła późnogotyckie, ufundowane zostały przez stargardzkie bractwo.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch.J, Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012.

Strona internetowa encyklopedia.szczecin.pl, Kościół św. Apostołów Piotra i Pawła (Grzędzice).
Strona internetowa wikipedia.org, Kościół św. Piotra i Pawła w Grzędzicach.