Gościeszowice – kościół św Katarzyny

Historia

Kościół św. Katarzyny został wzniesiony w II połowie XIII wieku. Pierwotnie tworzyły go nawa i prezbiterium, w późnym średniowieczu dobudowano jeszcze wieżę. W XVI wieku wzbogacano wystrój i wyposażenie świątyni. W 1505 roku wstawiono ołtarz nieznanego artysty, od tego dzieła nazywanego Mistrzem Ołtarza z Gościszowic, a w 1592 z fundacji rodziny von Kittlitz wykonano chór muzyczny. Podczas rozbudowy przeprowadzonej w XVII wieku dostawiono zakrystię, sklepienie w prezbiterium zamieniono na polichromowany strop, oraz przekształcono okna i zamurowano pierwotne wejście w południowej ścianie prezbiterium. Prawdopodobnie wówczas otynkowano również elewacje. W drugiej połowie XVII wieku dostawiono kaplicę grobową rodu von Kittlitz. Po II wojnie światowej kościół był parokrotnie remontowany, między innymi zastąpiono gontowy dach blachą a później dachówką, oczyszczono z tynków elewacje i odnowiono wnętrza.

Architektura

Kościół został zbudowany z kamienia polnego, cegły i rudy darniowej jako orientowana świątynia ha­lo­wa, jednonawowa. Do prostokątnej nawy przylega od wschodu prezbiterium, a od strony południowej masywna wieża. Nawa oraz niższe i węższe od niej prezbiterium są nakryte wysokimi dachami dwuspadowymi. Elewacje kościoła ujęte są jedynie otworami okiennymi i portalami wejściowymi. Część okien zachowała wykrój pierwotnego łuku ostrego, natomiast w ścianach wieży oraz w zachodniej ścianie korpusu zachowały się okna szczelinowe. Wejścia do świątyni prowadzą przez dwa portale ostrołukowe: pierwszy w elewacji zachodniej, drugi w południowej ścianie wieży. We wnętrzu kościoła znajduje się gotycki ołtarz z 1505 roku, zbudowany w warsztacie Mistrza z Gościeszowic.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona interenetowa zabytek.pl, Kościół fil. pw. św. Katarzyny Gościeszowice.