Góra – kościół św Katarzyny

Historia

Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej w obecnym kształcie zbudowany został w latach 1457-1552 po pożarze wcześniejszej budowli. W 1759 roku musiał być restaurowany z powodu kolejnego pożaru. W 1963 roku zawaliły się częściowo partie sklepień i wieża zachodnia. Odbudowa trwała w latach 1964-1965.

Architektura

Jest to budowla gotycka, ceglana, orientowana, trójnawowa, halowa, z prezbiterium zakończonym sześciobocznie, otoczonym ambitem i wieńcem kaplic. Jej wysokość dochodzi do 31 metrów. Fasadę zachodnią z trójkątnym szczytem flankują dwie nie ukończone wieże o póżnogotyckich formach. Całość nakrywają sklepienia gwiaździste, poza częścią zachodnią gdzie znajduje się współczesny, rekonstruowany strop.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kozaczewska H., Średniowieczne kościoły halowe na Śląsku, “Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, 1-4, Warszawa 2013.

Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.
Strona internetowa zabytki.pl, Zabytki miejscowości dolnośląskich.