Golczewo – zamek

Historia

Zamek w Golczewie powstał na przełomie XIII i XIV wieku. Początkowo należał do rycerzy Ekharda i Wulfekina Smellingów i nieznanego z imienia Wedelstedta. Zawarte przez nich we wspomnianym roku porozumienie z biskupem kamieńskim Henrykiem Wachhnolzem rozpoczęło proces rozbudowy warowni, która przeszła w posiadanie kościelne. Zamek czasowo użytkowała kapituła. Potem zarządzała nim rodzina Flemingów, która w roku 1406 sprzedała go księciu Bogusławowi VIII, pretendentowi do stolca biskupa kamieńskiego. Kapituła ponownie objęła warownię w 1436 roku i władała nią z krótką przerwą do roku 1534. Odtąd Golczewo stanowiło własność książęcą. Po 1684 roku zamek został opuszczony i uległ stopniowej destrukcji. Zachowana wieża zamkowa poddana została renowacji wraz z rekonstrukcją zwieńczenia w roku 1895 i 1929.

Architektura

Najstarsze założenie zamkowe składało się z murowanego domu wzniesionego na 3 metrowym kopcu i otoczonego obwałowaniem. W latach 1406-1418, rozszerzono teren zamku nadając założeniu kształt czworoboku o wymiarach 40×40 metrów. Zburzeniu uległa wtedy starsza zabudowa. Nowy dom mieszkalny o wymiarach około 12×25 metrów stanął przy kurtynie południowej. Narożnik południowo-wschodni zajęła wolnostojąca cylindryczna wieża o wysokości około 24 metrów. Jej cokół na planie zbliżonym do kwadratu (8,5×9 metrów) wzniesiono w dolnej partii z głazów eratycznych, wyżej z cegły. W podziemnej części ulokowany został loch więzienny. Wejście do wieży umieszczono na wysokości około 6 metrów nad poziomem dziedzińca, przylegające do murów obwodowych.

Stan obecny

Obecnie jedyną pozostałością zamku w Golczewie jest wieża stojąca na kopcu otoczonym fosą. Jest udostępniona zwiedzającym, a na jej szczycie znajduje się punkt widokowy.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, L.Kajzer, S.Kołodziejski, J.Salm, Warszawa 2003.