Głogów – zamek książąt głogowskich

Historia

Zamek powstał w połowie XIII wieku z inicjatywy księcia Konrada I. Początkowo była to budowla drewniana z wolnostojącą, murowaną wieżą, usytuowaną przy brodzie przez Odrę. W 1291 roku w czasie wielkiego pożaru Głogowa, zamek spłonął. Odbudowany został przez Henryka III, który włączył warownię w system murów obronnych miasta. W XIV wieku zamek znalazł się w rękach królów czeskich, a od 1384 do 1480 roku w rękach ich lenników, książąt cieszyńskich. Po pożarze w 1480 roku, budowle przekształcono. Inicjatorem mógł być późniejszy król polski Zygmunt Jagiellończyk, który zarządzał księstwem głogowskim w latach 1498-1506 jako namiestnik króla Czech i Węgier. W 1526 roku Śląsk wraz z księstwem głogowskim znalazł się w rękach Habsburgów, a w imieniu królów czeskich władzę w księstwie zaczęli sprawować starostowie. W XVII wieku dokonano gruntownej przebudowy, uzyskując ostatecznie formę czteroskrzydłowego założenia o barokowym wystroju. W 1945 roku zamek został poważnie zniszczony, przywróciła go do życia odbudowa z lat 60-tych XX wieku.

Architektura

Średniowieczny zamek leżał w obrębie fortyfikacji miejskich i sąsiadował z bramą Odrzańską, od strony miasta otoczony był fosą. Było to założenie prostokątne z trzema domami i wolno stojącą wieżą. Zabudowania prawdopodobnie zgrupowano od wschodu i północnego zachodu. Główny element obronny stanowiła wysoka, cylindryczna wieża, wzniesiona z cegły. Ma 24 metry wysokości, a jej mury grube są na 2,7 metra. Usytuowano ją w pobliżu płd.-zach. naroża murów jako budowlę wolnostojącą. Na południe od zamku leżały stajnie książęce i ogród, od wschodu zaś rozwinęło się gospodarcze przedzamcze.

Stan obecny

Ze średniowiecznego zamku książąt głogowskich obecnie zobaczyć możemy XIII-wieczną cylindryczną wieżę, otoczoną przez bryłę zamku ukształtowanego w czasach nowożytnych. Z okresu gotyku pochodzi także narożna skarpa od strony fosy i zapewne spore fragmenty murów ukryte pod późniejszymi tynkami. Na zamku ma siedzibę Muzeum Archeologiczno-Historyczne oraz Towarzystwo Ziemi Głogowskiej. Muzeum otwarte jest od środy do niedzieli w godzinach 10.00-17.00.

jeśli zwiedziłeś powyższy zabytek, oceń
[rate]

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego