Gliwice – kościół św Bartłomieja

Historia

   Kościół św Bartłomieja powstał w XV wieku, być może na miejscu wcześniejszej, drewnianej świątyni. Położony został na niewielkim wzniesieniu, przy jednym z głównych traktów komunikacyjnych i kupieckich. W 1592 roku został on nieznacznie przebudowywany, większe zmiany nastąpiły wówczas jedynie w wystroju wnętrza. W drugiej połowie XVII wieku dobudowano nawę i wieżę, a całą budowlę odnowiono w 1944 roku.

Architektura

   Najstarszą, gotycką część stanowi wzniesione na planie czworoboku prezbiterium i przylegająca do niego od północy zakrystia. Nawa i czworoboczna wieża na osi fasady zachodniej wieża powstały po 1656 roku. Dwuspadowe dachy zostały przykryte gontem. We wnętrzu zachowały się sklepienia krzyżowo-kolebkowe oraz polichromie pochodzące prawdopodobnie z XV wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa wikipedia.org, Kościół św. Bartłomieja w Gliwicach.