Giecz – kościół św Mikołaja

Historia

   Romański kościół parafialny św. Mikołaja i Wniebowzięcia NMP wzniesiony został pod koniec XII wieku lub na przełomie XII/XIII stulecia.  Jego wnętrze, co ujawniły prace wykopaliskowe, kryje relikty wcześniejszego kościoła. Ta znacznie mniejsza budowla, powstała w drugiej połowie XI wieku i była zorientowana idealnie po linii późniejszej świątyni, z nieznacznym przesunięciem na północ. Jego fundamenty wykorzystano częściowo do wzniesienia dzisiejszej świątyni, której mury naziemne miejscami posadowiono bezpośrednio na nich.
   Kościół był wielokrotnie remontowany. Najważniejsza z restauracji miała miejsce po pożarze w 1713 roku, a kolejne w końcu XVIII i w połowie XIX stulecia, oraz w 1881 i 1900 roku. W XIX wieku do średniowiecznego zabytku dobudowano przypory, kruchtę i wieżę. W latach 1953-1956 przeprowadzono prace wzmacniające grunt oraz ściany kościoła, oraz na szczęście rozebrano XIX-wieczne dobudówki.

Architektura

   Pierwszy kościół z XI wieku był niewielką, jednonawową budowlą o prostokątnej nawie i przylegającej do niej od wschodu apsydzie. Szerokie fundamenty dźwigało mury budowli o niewielkim wnętrzu: nawa miała długość jedynie około 5 metrów, a szerokość zaledwie 4 metry. Wnętrze apsydy wykreślono na planie podkowy o średnicy około 2,5 metra i połączono z nawą otworem o szerokości około 2 metrów.  
   Kościół z XII/XIII wieku wzniesiono z kostki granitowej. Jest on obiektem jednonawowym, z krótkim przęsłem prezbiterialnym zakończonym półkolistą apsydą. We wnętrzu kościoła znajduje się późnogotycka kropielnica z piaskowca w formie kielicha liturgicznego i późnogotycka drewniana figura Madonny z Dzieciątkiem.

pokaż kościół św Mikołaja na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa giecz.pl, Osada przygrodowa.
Strona internetowa zabytek.pl, Kościół pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja, Giecz.