Dzierżoniów – kościół Niepokalanego Poczęcia NMP

Historia

Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP w Dzierżoniowie powstał prawdopodobnie w XIV wieku, jako świątynia przyklasztorna zakonu augustianów. Jego fundatorem był biskup wrocławski Jan, który sprowadził zakonników z Nysy. Prezbiterium wzniesiono w pierwszej połowie XIV wieku, a nawę w drugiej połowie XIV stulecia. W 1525 roku Augustianie, opuszczając miasto sprzedali go. W następnych stuleciach użytkowany był przez protestantów.

Architektura

Kościół zbudowano z łamanego kamienia i cegły w stylu gotyckim. Pierwotnie składał się z orientowanej,  prostokątnej nawy i wydłużonego prezbiterium z trójbocznym, zamknięciem. Prezbiterium  jest oskarpowane i przykryte dachem dwuspadowym. Od strony południowej znajduje się dwuczęściowa zakrystia z XVI wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.