Drawno – zamek

Historia

Rycerski zamek w Drawnie po raz pierwszy wzmiankowany jest w źródłach w 1421 roku. Należy jednak przypuszczać, iż budowla powstała wcześniej, prawdopodobnie na początku XIV wieku. Wybudowany został z inicjatywy rodu Wedlów na wzniesieniu, będącym pozostałością wczesnośredniowiecznego grodziska. Zabezpieczał przeprawę przez Drawę oraz trakt handlowy. W pierwszej połowie XV wieku przeszedł we władanie Krzyżaków, a dopiero w 1478 roku elektor Albrecht Achilles odbił warownie wraz z miastem i przywrócił elektorskie zwierzchnictwo. W końcu XV wieku zamek został przebudowany na rezydencję w stylu renesansowym. Zniszczony w czasie wojen szwedzkich w XVII wieku, w ciągu dwóch następnych stuleci popadł w ruinę.

Architektura

 Główny element zamku stanowił  ceglany, trójkondygnacyjny dom na planie prostokąta o wymiarach 15×28,7 metra. Od zachodu przylegały do niego dwa wąskie, rozdzielone murem przedzamcza. Od północy ze skrzydłem mieszkalnym sąsiadowała brama wjazdowa z mostem nad suchą fosą. Całość otoczonego murem założenia tworzyła czworobok o wymiarach 35×38 metrów.

Stan obecny

Do dzisiaj, na wzgórzu zachowały się jedynie dwa narożniki budynku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, L.Kajzer, S.Kołodziejski, J.Salm, Warszawa 2003.