Czernice Borowe – kościół św Achacjusza

Historia

Kościół pod wezwaniem św. Achacjusza i Towarzyszy powstał na początku XVI wieku.  Został poważnie uszkodzony w 1915 podczas bitwy przasnyskiej, lecz odbudowano go w 1933 roku i kilkukrotnie odnawiano w latach późniejszych.

Architektura

Jest to kościół ceglany, późnogotycki, jednonawowy z prosto zamkniętym prezbiterium. Od północy do prezbiterium przylega zakrystia, a od południa do nawy kruchta. Obydwa schodkowe szczyty kościoła zdobią blendy, lizeny przechodzące w sterczyny oraz wimpergi z kolistymi otworami. Charakterystyczny przykład mazowieckiego późnego gotyku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Żabicki J., Leksykon zabytków architektury Mazowsza i Podlasia, Warszawa 2010.