Czernice Borowe – kościół św Achacjusza

Historia

   Pierwszy kościół w Czernicach wybudowano z fundacji Jakuba Poczty z Czernic, późniejszego kasztelana ciechanowskiego, po 1398 roku, kiedy to we wsi utworzono parafię. Kościół pod wezwaniem św. Achacjusza i Towarzyszy powstał na początku XVI wieku pod patronatem szlacheckim rodu Jastrzębców Czernickich.  Został poważnie uszkodzony w 1915 podczas bitwy przasnyskiej, lecz odbudowano go w 1933 roku i kilkukrotnie odnawiano w latach późniejszych. W efekcie tych prac przekształceniu uległa zakrystia i elewacja zachodnia.

Architektura

   Kościół wzniesiono pośrodku wsi na sztucznie usypanym wzgórzu. Jest to budynek ceglany, późnogotycki, jednonawowy z prosto zamkniętym prezbiterium, węższym od nawy. Od północy do prezbiterium przylega zakrystia, a od południa do nawy nieco późniejsza kruchta. Obydwa schodkowe szczyty kościoła zdobią blendy, lizeny przechodzące w sterczyny oraz wimpergi z kolistymi otworami. Charakterystyczny przykład mazowieckiego późnego gotyku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kunkel R.M., Architektura gotycka na Mazowszu, Warszawa 2005.

Żabicki J., Leksykon zabytków architektury Mazowsza i Podlasia, Warszawa 2010.