Ciechanów – kościół Narodzenia NMP

Historia

Kościół wybudowany został w pierwszej ćw. XVI wieku. Nieco później, lecz w tym samym stuleciu dobudowane zostały kaplice przy nawie. Doznał uszkodzeń w czasie wojen szwedzkich w 1657 roku oraz na początku XVIII wieku. W 1807 roku świątynię zajęły wojska napoleońskie i przekształciły w piekarnię. Spaleniu uległo wówczas całe wyposażenie wnętrz. Remonty kościoła przeprowadzono w XIX i na początku XX wieku kiedy to założono wewnątrz sklepienia gwiaździste, przebudowano południową kaplicę, dodano wieżyczkę mieszczącą schody oraz nową zakrystię i kruchtę.

Architektura

Jest to kościół późnogotycki, orientowany, murowany z cegły o układzie trójnawowym, pseudobazylikowym. Prezbiterium jest niższe od nawy, zakończone prosto, przylega do niego kaplica, zakrystia i kruchta. Do korpusu także przylegają kaplice, tworzące ramiona transeptu. Fasadę zachodnią i prezbiterium wieńczą trójkątne,  bogato zdobione ceglane, gotyckie szczyty. Z oryginalnego wyposażenia zachowały się dwie kropielnice granitowe z XVI wieku oraz późnogotycka płyta nagrobna Stanisława Szczurzyńskiego z płaskorzeźbioną postacią rycerza w zbroi.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko i M. Arszyński, Warszawa 1995.
Grzybkowski A., Gotycka architektura murowana w Polsce, Warszawa 2016.

Żabicki J., Leksykon zabytków architektury Mazowsza i Podlasia, Warszawa 2010.