Chotków – kościół Narodzenia NMP

Historia

Gotycki kościół parafialny pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chotkowie pochodzi z drugiej połowy XIII wieku. Był wielokrotnie rozbudowywany i przebudowywany. W XV wieku powiększono prezbiterium, w XVI wieku wybudowano wieżę.

Architektura

Jest to prosta, jednonawowa budowla z kamienia i cegły, przekryta wewnątrz sklepieniem krzyżowo-żebrowym i sieciowym, a zewnątrz dachem dwuspadowym. Surowa architektura przełamana jest  portalem z XIII wieku w ścianie południowej i wieżą przykrytą dachem czterospadowym. We wnętrzu wyróżnia się ołtarz wykonany w XVI wieku przez Mistrza z Gościszowic, kamienna chrzcielnica z końca XVI wieku, a także płyty nagrobne z okresu gotyku i renesansu.

Stan obecny

Niestety obecnie, z uwagi na zły stan techniczny kościoła i groźbę zawalenia, nie jest możliwe zwiedzanie jego wnętrz. Prowadzone są prace mające na celu uratowanie tego cennego zabytku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch.J, Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, 2012.