Chojnów – kościół św Piotra i Pawła

Historia

   Budowę kościół św Piotra i Pawła w Chojnowie zwanego także “Dużym Kościołem” rozpoczęto pod koniec XIV wieku. Z roku 1469 pochodzi wzmianka o istnieniu południowej kaplicy ufundowanej przez cech sukienników. W XVI wieku dobudowano zakrystię oraz wykonano attykowe zwieńczenie wieży. W 1543 roku rodzina Bożywojów ufundowała północną kaplicę grobową, zwaną odtąd Kaplicą Bożywojów. Do 1525 roku kościół był świątynią katolicką, która wraz z przejściem na luteranizm księcia legnickiego Fryderyka II, przeszła w ręce protestantów. Po II wojnie światowej ponownie trafiła w ręce kościoła rzymskokatolickiego.

Architektura

   Kościół jest budowlą trójnawową o formie bazyliki z prezbiterium od wschodu zamkniętym pięciobocznie. W północno-zachodnim narożniku wznosi się masywna kwadratowa wieża zwieńczona renesansową attyką i namiotowym hełmem. Późnogotycki schodkowy szczyt fasady wypełnia dekoracja w formie kratownic okiennych. Elewacje boczne zostały opięte wysokimi przyporami i przeprute ostrołukowymi oknami wypełnionymi geometryczną, ażurową dekoracją – maswerkami. Od północy do nawy przylega zakrystia z XVI wieku, kaplica rodu Bożywojów z połowy XVI wieku oraz kruchta o renesansowym szczycie. Do nawy południowej przylega kaplica Sukienników pw. św. św. Andrzeja i Katarzyny z 1469 roku.
   W 1468 roku wnętrze kościoła przekryto sklepieniami gwiaździstymi. Podobnie sklepiono w połowie XVI wieku kaplicę Bożywojów, natomiast w kruchcie północnej zastosowano sklepienie trójpodporowe, zwane także piastowskim. Wsporniki i zworniki otrzymały płaskorzeźbioną dekorację, a w ścianach kruchty znajdują się wnęki z trójlistnymi łukami. Świątynia posiada także ołtarz główny z 1400 roku oraz dzwon z 1405 roku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.
Strona internetowa fara-chojnow.pl, Historia chojnowskiej fary.