Chełmonie – kościół św Bartłomieja

Historia

   Kościół św. Bartłomieja w Chełmoniu został wzniesiony prawdopodobnie w pierwszej połowie XIV wieku. Na początku XVII wieku został odnowiony nakładem ówczesnego właściciela wsi, Zygmunta Konarskiego. W XIX stuleciu przeprowadzono gruntowną renowację połączoną z dodaniem elementów neogotyckich.

Architektura

   Kościół wzniesiono jako budowlę gotycką, orientowaną względem stron świata, murowaną z cegły z użyciem zendrówki  układanej w zygzaki w dolnych częściach ścian prezbiterium. Składa się z prostokątnej w planie nawy oraz węższego, również czworobocznego prezbiterium po stronie wschodniej. Ściany boczne przepruto ostrołukowymi oknami, ujętymi w rozglifione obramienia oraz blendami o podobnej do okien formie. Zakończone ścianą prostą prezbiterium otrzymało na osi od strony wschodniej nietypowo usytuowaną niewielką zakrystię. Wschodnie szczyty zakrystii i prezbiterium podzielono ostrołukowymi wnękami, przy czym szczyt zakrystii dodatkowo ozdobiony został filarkami przechodzącymi w sterczyny.
   Nietypowym jak na niewielki kościół wiejski opracowaniem architektonicznym charakteryzuje się wnętrze, gdyż w bocznych ścianach jego prezbiterium oraz nawy znajdują się ostrołukowe wnęki. Wnętrze przekryte jest neogotyckimi stropami dwuspadowymi z półotwartą więźbą dachową.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Mroczko T., Architektura gotycka na ziemi chełmińskiej, Warszawa 1980.
Strona internetowa icimss.edu.pl, Chełmonie – kościół św. Bartłomieja.
Strona internetowa zabytek.pl, Kościół par. pw. Św. Bartłomieja Chełmonie.