Chełmonie – kościół św Bartłomieja

Historia

   Kościół św. Bartłomieja w Chełmoniu został wzniesiony prawdopodobnie w pierwszej połowie XIV wieku. Na początku XVII wieku został odnowiony nakładem ówczesnego właściciela wsi, Zygmunta Konarskiego. W XIX stuleciu przeprowadzono gruntowną renowację połączoną z dodaniem elementów neogotyckich.

Architektura

   Kościół wzniesiono jako budowlę gotycką, orientowaną względem stron świata, murowaną z cegły z użyciem zendrówki  układanej w zygzaki w dolnych częściach ścian prezbiterium. Składa się z prostokątnej w planie nawy oraz węższego, również czworobocznego prezbiterium po stronie wschodniej. Zakończone ścianą prostą prezbiterium otrzymało na osi od strony wschodniej nietypowo usytuowaną niewielką zakrystię.
   Ściany boczne kościoła przepruto ostrołukowymi oknami, ujętymi w rozglifione obramienia oraz blendami o podobnej do okien formie. Wschodnie szczyty zakrystii i prezbiterium podzielono ostrołukowymi wnękami, przy czym szczyt zakrystii dodatkowo ozdobiony został filarkami przechodzącymi w sterczyny.
   Nietypowym jak na niewielki wiejski kościół opracowaniem architektonicznym charakteryzuje się środek budowli, gdyż w bocznych ścianach jego prezbiterium oraz nawy umieszczono ostrołukowe wnęki. Wnętrze przekryte jest dziś neogotyckimi stropami dwuspadowymi z półotwartą więźbą dachową.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Mroczko T., Architektura gotycka na ziemi chełmińskiej, Warszawa 1980.
Strona internetowa icimss.edu.pl, Chełmonie – kościół św. Bartłomieja.
Strona internetowa zabytek.pl, Kościół par. pw. Św. Bartłomieja Chełmonie.