Byczyna – kaplica św Jadwigi

Historia

   Gotycka kaplica cmentarna pod wezwaniem św. Jadwigi wzniesiona została w XIV wieku. Jej fundatorem był najprawdopodobniej książę brzeski Ludwik I, znany jako wielki krzewiciel kultu św. Jadwigi. Na początku XV wieku kaplicę w znacznym stopniu strawił pożar. Kolejny raz płonęła ona w 1588 roku, zniszczone zostało wtedy sklepienie i nadbudowana zakrystia. Obiekt odbudowano na przełomie XVI i XVII wieku, ale już bez sklepienia. W 1860 roku do kaplicy dobudowano przedsionek, a w 1876 wzniesiono zachodnią kruchtę.

Architektura

   Kaplica wymurowana została z cegły układanej w wątku gotyckim z udziałem zendrówki. Jest to budowla salowa, trójprzęsłowa, z wnętrzem przykrytym belkowanym stropem, które zastąpiło pierwotne sklepienie. Posiada dwuspadowy dach, kryty dachówką oraz zakrystię po stronie północnej.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa wikipedia.org, Kaplica cmentarna św. Jadwigi w Byczynie.