Budzistowo – kościół św Jana Chrzciciela

Historia

   Kościół św. Jana Chrzciciela w Budzistowie jest świątynią romańsko – gotycką pochodzącą z około 1222 roku i zarazem jedną z najstarszych zachowanych świątyń całego Pomorza Zachodniego. Ufundowany przez księżną pomorską Mirosławę, matkę księcia Barnima I, został następnie podarowany klasztorowi w Mogilnie. Pierwsze zmiany dokonane zostały już w XV wieku kiedy to przebudowano i powiększono portale oraz dobudowano trójboczną absydę. Kolejne przebudowy i odbudowy miały miejsce po zniszczeniach wojny trzydziestoletniej, oblężeniu Kołobrzegu przez Rosjan w 1758 roku, oraz po 1807 roku, gdy twierdzę kołobrzeską oblegali Francuzi. Ostatnie naprawy przeprowadzano po zniszczeniach II Wojny Światowej.

Architektura

   Kościół jest budowlą jednonawową o wymiarach 8 x 5 metrów z wieżą wbudowaną w elewację frontową. Wejście stanowiły dwa naprzeciwległe portale boczne: północny i południowy. Ślady po pierwotnych oknach części nawowej nie przetrwały do dziś. W XV wieku przy wschodniej ścianie kościoła zbudowano trójboczną absydę o wysokim, stożkowatym nakryciu, trzech oknach ostrołukowych oraz sklepieniu krzyżowo-żebrowym. Wnętrze nawy zwieńczono płaskim, drewnianym stropem.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kubicki D., Gotyckie świątynie powiatów koszalińskiego i kołobrzeskiego, Pelplin 2001.

Pilch J., Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012.