Brześć Kujawski – zamek

Historia

Zamek w Brześciu Kujawskim wzniósł Kazimierz Wielki w obrębie murów miejskich w południowo-zachodnim rogu miasta. Powstał zapewne po 1346 roku, gdy ziemia kujawska wróciła do Królestwa Polskiego. Od czasów Kazimierza Wielkiego zamek był siedzibą starostów. Został spalony przez Szwedów w XVII wieku, lustracja z 1644 roku wykazała już tylko przepalone mury. Został rozebrany w początkach XIX wieku.

Architektura

Wiadomo, że zamek był zbudowany z cegły i otoczony fosą. Na podstawie planów historycznych można sądzić, że miał kształt wieloboku zamkniętego ze wszystkich stron murem obwodowym, podczas gdy miejski mur obronny obiegał cypel zamkowy nieco szerzej, stanowiąc od strony zewnętrznej drugą linię obwarowań zamku. Jedyny wjazd do niego prowadził zapewne od północy i z tejże strony usytuowany był główny dom zamkowy, zachowany w mocno przebudowanej formie do dziś. W narożniku południowo – wschodnim stała cylindryczna wieża, zaś południową i zachodnią część dziedzińca zajmowały budynki gospodarcze.

Stan obecny

Do dziś zachował się główny budynek zamkowy, który jednak całkowicie stracił pierwotne cechy stylowe. Obecnie wykorzystywany jest przez Urząd Pocztowy oraz bibliotekę.

pokaż  zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, L.Kajzer, S.Kołodziejski, J.Salm, Warszawa 2003.
Widawski J., Miejskie mury obronne w państwie polskim do początku XV wieku, Warszawa 1973.