Brwice – kościół św Antoniego

Historia

   Kościół św Antoniego został zbudowany w XIII wieku. Po raz pierwszy źródła historyczne wspominają o nim w 1337 roku. Po 1534 roku został świątynią ewangelicką. W XIX wieku dokonano częściowej przebudowy, między innymi przekształcając zachodni szczyt.

Architektura

   Kościół jest prostą budowlą salową na planie prostokąta, wzniesioną z kostki granitowej. Fasada północna, południowa i wschodnia przeprute są wąskimi, podłużnymi oknami ostrołukowymi. Od strony zachodniej znajduje się ostrołukowy portal wejściowy. Wnętrze przykryto stropem belkowym.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J., Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012.