Borowina – kościół św Bartłomieja

Historia

Kościół św Bartłomieja został zbudowany pod koniec XIII wieku, choć najstarsza wzmianka o miejscowym proboszczu pochodzi dopiero z 1376 roku. W XVI wieku przeszedł na własność gminy ewangelickiej, ale w 1654 roku został przejęty ponownie przez katolików. Dokonano wówczas renowacji i przebudowania w duchu baroku, między innymi zmieniono kształt okien. Kościół doznał dużych zniszczeń pod koniec II wojny światowej. Odbudowano go w latach 1975-1978. 

Architektura

Kościół jest budowlą jednonawową, wzniesioną z kamienia polnego i cegły. Od strony wschodniej znajduje się prezbiterium zakończone prostą ścianą, od strony zachodniej wieża z XV wieku, a po północnej stronie prezbiterium, zakrystia z XVI stulecia. Pierwotne otwory okienne miały kształt ostrołukowy. Nawę i prezbiterium, które zbudowano na rzucie prostokąta nakryto osobnymi dachami dwuspadowymi. Wieżę założono na planie prostokąta i wzmocniono dwiema narożnymi przyporami. Wieńczy ją dach czterospadowy przechodzący w ośmioboczną iglicę. We wschodniej elewacji prezbiterium zachował się wąski ostrołukowy otwór okienny, a w ścianie południowej otwór wejściowy o podobnym wykroju. W poziomie ostatniej kondygnacji wieży umieszczono okna biforyjne.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch.J, Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012.