Borkowo Wielkie – kościół św Jana

Historia

   Kościół św Jana został wzniesiony na przełomie XIV i XV wieku, a  z początkiem XVI stulecia przeprowadzono jego pierwszą poważną renowację. Od 1534 roku pozostawał w rękach protestantów. Odnowiono go w XIX wieku i ponownie, a już jako budynek katolicki w latach 60-tych i 70-tych XX wieku.

Architektura

   Kościół jest budowlą orientowaną względem stron świata i salową. Został zbudowany z kamienia narzutowego i wykończony cegłą, na planie prostokąta, bez wieży. Posiada murowany, bogato zdobiony blendami szczyt wschodni, natomiast szczyt zachodni, pochodzący z początku XVI wieku, jest drewniany. Portale wejściowe umieszczono po stronie południowej i zachodniej. Wyróżniają się także zachowane ostrołukowe okna o uskokowych ościeżach w ścianie południowej i wschodniej oraz okrągła blenda z ceglanym krzyżem, umieszczona ponad wejściem południowym. Wnętrze nakryto płaskim drewnianym stropem.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J., Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012.