Bobowa – kościół św. Zofii

Historia

   Gotycki kościół św. Zofii  zbudowany został w drugiej połowie XV wieku, a pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1475 roku. W okresie reformacji przejściowo zajęty był przez Arian, w ręce katolików powrócił w 1646 roku. Kilkakrotnie niszczony pożarami został gruntownie odnawiany w XIX i początkach XX wieku.

Architektura

   Kościół wzniesiono jako budowlę jednonawową z węższym i nieco niższym prezbiterium zamkniętym na wschodzie trójbocznie, opiętą przyporami w narożach i jedną usytuowaną niesymetrycznie w zachodniej ścianie nawy. W jedną z przypór wmurowana została kropielnica późnogotycka z czwartej ćwierci XV wieku. Elewacje kościoła przepruły gotyckie okna ostrołukowe oraz portal wejściowy w fasadzie zachodniej o ostrołucznym prześwicie i schodkowym obramieniu z laskowaniem. Drugi, siodłowy portal wejściowy znalazł się w południowej ścianie nawy. Wnętrze pomimo oskarpowania od zewnątrz całej budowli nakryte jest stropem płaskim, zarówno w nawie jak i prezbiterium oraz ozdobione fragmentami polichromii z XV wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013.
Strona internetowa zabytkowekoscioly.net, Bobowa, kościół św. Zofii.