Bobowa – kościół św. Zofii

Historia

Gotycki kościół św. Zofii  zbudowany został w drugiej połowie XV wieku, a pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1475 roku. W okresie reformacji przejściowo zajęty był przez Arian, w ręce katolików powrócił w 1646 roku. Kilkakrotnie niszczony pożarami został gruntownie odnawiany w XIX i początkach XX wieku.

Architektura

Jest to obiekt jednonawowy z prezbiterium zamkniętym trójbocznie, opięty przyporami w narożach i jedną usytuowaną niesymetrycznie w zachodniej ścianie nawy. W jedną z przypór wmurowana została kropielnica późnogotycka z czwartej ćwierci XV wieku. Kościół posiada gotyckie okna ostrołukowe z XV stulecia.  Zachowały się też trzy portale gotyckie z XV wieku, najciekawszy z nich, prowadzący do nawy portal zachodni jest ostrołukowy, w schodkowym obramieniu z laskowaniem. Wnętrze nakryte jest stropem płaskim i ozdobione fragmentami polichromii z XV wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013.
Strona internetowa zabytkowekoscioly.net, Bobowa, kościół św. Zofii.