Bejsce – kościół św Mikołaja

Historia

   Kościół św Mikołaja w Bejscach wzniesiono w drugiej połowie XIV wieku z fundacji ówczesnego dziedzica wsi Ostasza. Druga faza budowy nastąpiła około 1400 roku po zmianie warsztatu muratorów. W XVI wieku Firlejowie, ówcześni właściciele majątku, zamienili na kalwiński zbór, lecz z początkiem XVII wieku zwrócili budowlę katolikom. Na przełomie XVI i XVII do świątyni została dobudowana renesansowa kaplica przez Tomasza Nikiela z Pińczowa, związanego z warsztatem Santi Gucciego. Wzorował się on na Kaplicy Jagiellońskiej na Wawelu. W XIX stuleciu kościół był restaurowany, między innymi przesklepiono wtedy ponownie nawę oraz dokonano wymiany niektórych zniszczonych detali architektonicznych.

Architektura

   Jest to obiekt gotycki, murowany, o jednej czteroprzęsłowej nawie oraz niższym i węższym, zakończonym wielobocznie prezbiterium do którego od północy dostawiono dwuprzęsłową zakrystię. Kościół posiada ostrołukowe i wąskie okna z gotyckimi maswerkami, umieszczone między przyporami wzmacniającymi z każdej strony ściany budowli. Glify okien zostały wyłożone kamiennymi płytami. Zarówno we wschodniej ścianie prezbiterium jak i w zachodniej ścianie nawy mieszczą się niewielkie okulusy, a przy korpusie od północy wznosi się czworoboczna wieżyczka schodowa na poddasze. Zachowały się trzy gotyckie, ostrołukowe portale. Jeden prowadzi od zachodu do nawy, drugi z prezbiterium do zakrystii, zaś trzeci z nawy na schody w wieżyczce. 
   Wnętrza prezbiterium i zakrystii nakryto gotyckimi sklepieniami krzyżowo-żebrowymi z rzeźbionymi zwornikami oraz z również gotyckimi wspornikami z ornamentacją maswerkowo-roślinną. Niestety pod koniec XIX wieku sklepienie przekształcono w stylu neogotyckim. Zachowały się natomiast gotyckie freski z około 1380 roku na ścianie prezbiterium i alabastrowa chrzcielnica z XVI wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko i M. Arszyński, Warszawa 1995.
Strona internetowa zabytkowekoscioly.net, Bejsce, kościół św. Mikołaja.