Bartoszyce – kościół św Jana Chrzciciela

Historia

Gotycki kościół w Jana Chrzciciela powstał w XV wieku, prawdopodobnie na miejscu dawnej kaplicy zamkowej zburzonej wraz z zamkiem podczas buntu mieszczan bartoszyckich w 1454 roku. Niektórzy badacze twierdzą jednak, iż wybudowano go wraz z pierwszą lokacją miasta w latach 1326 -1332 jako świątynię farną, a kiedy miasto zostało translokowane na prawy brzeg rzeki, stał się kościołem szpitalnym i filialnym. Po 1466 roku został odrestaurowany po zniszczeniach spowodowanych wojną trzynastoletnią. Od okresu reformacji kościół służył jako świątynia ewangelicka w której kazania wygłaszano w języku polskim. Katolicy zaadaptowali go ponownie w 1946 roku.

Architektura

Jest to budowla jednonawowa, salowa na planie prostokąta z kruchtą od południa i zakrystią od strony północnej. Wieża przy fasadzie zachodniej jest dodatkiem XIX-wiecznym, powstałym na miejscu wcześniejszej, drewnianej wieży. Obiekt jest orientowany, co oznacza, że jego prezbiterium wraz z ołtarzem zwrócone jest w kierunku wschodnim. Krótsze boki nawy oraz zakrystię i kruchtę zdobią gotyckie szczyty schodkowe. Całą budowlę wzmacniają przypory, pomiędzy którymi umieszczono ostrołukowe okna. Wnętrze nawy przykryte zostało drewnianym stropem płaskim.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa Leksykon kultury Warmii i Mazur, Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Bartoszycach.