Bartoszyce – kościół św Jana Chrzciciela

Historia

   Gotycki kościół w Jana Chrzciciela powstał w XV wieku, prawdopodobnie na miejscu dawnej kaplicy zamkowej zburzonej wraz z zamkiem podczas buntu mieszczan bartoszyckich w 1454 roku. Niektórzy badacze twierdzą jednak, iż wybudowano go wraz z pierwszą lokacją miasta w latach 1326 -1332, jako świątynię farną, a kiedy miasto zostało translokowane na prawy brzeg rzeki, stał się kościołem szpitalnym i filialnym. Po 1466 roku został odrestaurowany po zniszczeniach spowodowanych wojną trzynastoletnią. Od okresu reformacji kościół służył jako świątynia ewangelicka w której kazania wygłaszano w języku polskim. Katolicy zaadaptowali go ponownie w 1946 roku.

Architektura

   Kościół wzniesiono poza obszarem obwarowań średniowiecznego miasta, na lewym brzegu rzeki Łyny. Otrzymał formę budowli salowej na planie prostokąta z kruchtą od południa i zakrystią od strony północnej (wieża przy fasadzie zachodniej jest dodatkiem XIX-wiecznym, ale powstałym na miejscu wcześniejszej, drewnianej wieży). Obiekt został zorientowany, co oznacza, że jego prezbiterium (które nie zostało wydzielone z zewnętrznie z bryły) wraz z ołtarzem zwrócone zostało w kierunku wschodnim. Krótsze boki nawy oraz zakrystię i kruchtę ozdobiły gotyckie szczyty schodkowe. Całą budowlę wzmocniły przypory, pomiędzy którymi umieszczono ostrołukowe okna. Wnętrze nawy przykryte zostało drewnianym stropem płaskim.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Rzempołuch A., Przewodnik po zabytkach sztuki dawnych Prus Wschodnich, Olsztyn 1992.

Strona internetowa Leksykon kultury Warmii i Mazur, Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Bartoszycach.