Vecdole – zamek Alt Dahlen

Historia

   Należący do biskupstwa ryskiego zamek Alt Dahlen wraz z pobliską warownią Holme był punktem ochrony miasta Rygi od strony lądu i dodatkowo kontrolował żeglugę na pobliskiej rzece. Początkowo tereny te zostały nadane rycerzowi Johannesowi de Dolen, jednak szybko zdano sobie sprawę ze strategicznej wagi tego miejsca i już w 1226 roku Dahlen przeszedł pod zarząd ryskiej kapituły katedralnej. Podczas pierwszego poważniejszego sporu między Krzyżakami a Rygą, w drugiej połowie XIII wieku, wojska zakonne doszczętnie zburzyły zamek Alt Dahlen, a także pobliskie Holme. Zamku nigdy już nie odbudowano, choć arcybiskupstwo podejmowało wysiłki w celu odzyskania utraconych posiadłości. Zakończyły się one sukcesem w 1318 roku, kiedy to na rozkaz papieża Jana XXII zakon zwrócił kapitule część zagrabionych dóbr. Pomimo iż Alt Dahlen pozostał w ruinie to po przeciwnej, południowej stronie wyspy wzniesiono nowy zamek Neu Dahlen, wzmiankowany w źródłach po raz pierwszy w 1359 roku.

Architektura

   Zamek Alt Dahlen był prostym założeniem obronnym wzniesionym pierwotnie na wyspie, wokół prostokątnego, otoczonego murem dziedzińca, na który prowadziła pojedyncza, usytuowana w połowie długości muru wschodniego brama. Tuż obok niej odkryte zostały kamienne fundamenty niewielkiego, drewnianego budynku. Zabudowania murowane ograniczały się do dwóch, umieszczonych w zachodnich narożach dziedzińca domów z czego budynek północno – zachodni od strony rzeki Dźwiny posiadał nieco grubsze fundamenty, co sugeruje, iż mogła to być wieża.

Stan obecny

   Jedyną pozostałością zamku Alt Dahlen są częściowo odsłonięte, około metrowej wysokości ruiny. Wstęp na ich teren jest wolny, przy czym dawna wyspa jest już połączona ze stałym lądem.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Borowski T., Miasta, zamki i klasztory. Inflanty, Warszawa 2010.
Tuulse A., Die Burgen in Estland und Lettland, Dorpat 1942.