Rauna – kościół

Historia

Kościół w Raunie został wzniesiony około 1262 roku. Od XVI wieku był w posiadaniu Luteran, przejściowo pełnił także rolę zboru braci morawskich. Gdy w 1577 roku wojska Iwana Groźnego zdobyły Raunę, zniszczyły także świątynię. Odrestaurowany po wojnie inflanckiej kościół podczas wojny szwedzko-polskiej, został ponownie zrujnowany. Dokumenty z 1613 roku stwierdzają, że był wówczas bez dachu. Odnowiony został dopiero w 1636 roku. Na początku wojny północnej w 1702 roku wojska rosyjskie pod dowództwem Borysa Szeremietiewa ponownie spaliły świątynię. W 1736 roku odnowiono wieżę w stylu baroku, a w 1804 do południowej elewacji kościoła dodano nowy budynek. Podczas I wojny światowej kościół został jeszcze raz uszkodzony. Ostatnie przekształcenia miały miejsce w czasie renowacji w latach 1936-1937.

Architektura

Pierwotny średniowieczny kościół był prostą budowlą salową z nawą na planie prostokąta i masywną wieżą dostawioną od strony zachodniej. Z oryginalnych elementów wyróżnia się obecnie nad wejściem figuralne przedstawienie Adama i Ewy z XIV wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego