Krimulda – zamek biskupi Kremon

Historia

Zamek Kremon był w średniowieczu jedną z ważniejszych warowni należących do ryskiej kapituły katedralnej. Powstał on w okresie rządów arcybiskupa Alberta Suerbeera, prawdopodobnie około 1255 roku. W 1312 roku został wymieniony jako własność arcybiskupstwa, bezprawnie zagarnięta przez zakon krzyżacki. Nie licząc tego krótkiego okresu pozostawał w rękach kapituły katedralnej aż do wielkiego najazdu wojsk moskiewskich Iwana Groźnego na Inflanty w XVI wieku. Następnie po zakończeniu wojny, wraz z większością regionu znalazł się w granicach Rzeczypospolitej. W 1601 roku zamek został zajęty przez wojska szwedzkie, które nie mogąc utrzymać warowni, wysadziły ją w powietrze. Choć znaczne fragmenty zamku przetrwały to przestał on odgrywać jakąkolwiek rolę militarną. Po zajęciu Inflant przez Szwecję stał się własnością prywatną, a nowi właściciele nie podjęli się jego odbudowy.

Architektura

Zamek posiadał pojedynczy, otoczony kamiennym murem obronnym dziedziniec o nieregularnym, dostosowanym do formy wzgórza zamkowego kształcie. W południowym rogu dziedzińca znajdował się główny, prawdopodobnie trzypiętrowy dom, na którego piętrze mieściła się reprezentacyjna sala, być może refektarz. Pozostałe kondygnacje miały funkcje gospodarcze i militarne. Na parterze zapewne mieściła się kuchnia, a poddasze służyło do obrony. Ponadto zamek posiadał niewielką, kwadratową wieżę umieszczoną po północnej stronie. Główna brama poprzedzona zwodzonym mostem znajdowała się w południowo – zachodniej części zamku, w sąsiedztwie głównego domu. Naprzeciwko warowni istniała niewielka przyzamkowa osada.

Stan obecny

Obecnie z zamku zachowały się jedynie dość niskie fragmenty murów obronnych oraz pojedyncza, kilkumetrowa ściana, pochodząca jedynie w części z okresu średniowiecza, gdyż w XIX wieku została poddana częściowej romantycznej przebudowie.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Borowski T, Miasta, zamki i klasztory, Inflanty, Warszawa 2010.