Embūte – zamek biskupi Amboten

Historia

   Przyjmuje się iż zamek Amboten wzniósł w 1265 roku  krzyżacki mistrz krajowy Inflant Konrad von Mandern. Ponieważ tereny te zostały przydzielone biskupstwu kurlandzkiemu, status prawny zamku pozostawał niepewny. Przez większość XIII wieku był on siedzibą wójta krzyżackiego, a dopiero pod koniec stulecia warownię ostatecznie przyznano biskupom kurlandzkim, którzy zamienili ją na jedną ze swych rezydencji. Zarządzali oni zamkiem do XVI wieku, a jeszcze przed sekularyzacją Inflant, około 1537 roku Amboten przeszedł w ręce prywatne. W kolejnych stuleciach zamek był kilkukrotnie niszczony, między innymi w 1702 roku w czasie Wielkiej Wojny Północnej. Odbudowywany, pozostawał w rękach niemieckich właścicieli ziemskich, którzy upuścili go  ostatecznie po pożarze z 1920 roku. Od tamtego czasu pozostawał opuszczony w ruinie.

Architektura

   Amboten był małym zamkiem składającym się z z pojedynczego muru obronnego otaczającego dziedziniec o nieregularnym, owalnym, dostosowanym do formy wzgórza kształcie. Najważniejszym elementem obwarowań były umieszczone w północnej części zamku dwie półokrągłe  baszty osłaniające znajdującą się pomiędzy nimi bramę. Zabudowań mieszkalnych należałoby doszukiwać się po przeciwnej stronie dziedzińca.

Stan obecny

   Obecnie na wzgórzu zamkowym zachowały się stosunkowo wysokie fragmenty ceglanych murów, które choć częściowo nowożytne, w większości pochodzą jednak z czasów średniowiecznych.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Borowski T., Miasta, zamki i klasztory. Inflanty, Warszawa 2010.