Embūte – zamek biskupi Amboten

Historia

Przyjmuje się iż zamek Amboten wzniósł w 1265 roku  krzyżacki mistrz krajowy Inflant Konrad von Mandern. Ponieważ tereny te zostały przydzielone biskupstwu kurlandzkiemu, status prawny zamku pozostawał niepewny. Przez większość XIII wieku był on siedzibą wójta krzyżackiego, a dopiero pod koniec stulecia warownię ostatecznie przyznano biskupom kurlandzkim, którzy zamienili ją na jedną ze swych rezydencji. Zarządzali oni zamkiem do XVI wieku, a jeszcze przed sekularyzacją Inflant, około 1537 roku Amboten przeszedł w ręce prywatne. W kolejnych stuleciach zamek był kilkukrotnie niszczony, między innymi w 1702 roku w czasie Wielkiej Wojny Północnej. Odbudowywany, pozostawał w rękach niemieckich właścicieli ziemskich, którzy upuścili go  ostatecznie po pożarze z 1920 roku. Od tamtego czasu pozostawał opuszczony w ruinie.

Architektura

Amboten był małym zamkiem składającym się z z pojedynczego muru obronnego otaczającego dziedziniec o nieregularnym, dostosowanym do wzgórza kształcie. Najważniejszym elementem obwarowań były umieszczone w północnej części zamku dwie półokrągłe  baszty osłaniające znajdującą się pomiędzy nimi bramę.

Stan obecny

Obecnie na wzgórzu zamkowym zachowały się stosunkowo wysokie fragmenty ceglanych murów, które choć częściowo nowożytne, w większości pochodzą jednak z czasów średniowiecznych.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Borowski T, Miasta, zamki i klasztory, Inflanty, Warszawa 2010.