Cesvaine – zamek biskupi Sesswegen

Historia

   Zamek Sesswegen był jedną z najbardziej na wschód wysuniętych warowni arcybiskupstwa ryskiego. Dokładna data jej budowy nie jest znana, prawdopodobnie miało to miejsce pod koniec XIV wieku. Z pewnością zamek istniał już w 1420 roku. W 1479 roku został zajęty przez wojska krzyżackie, które okupowały go do 1486 roku. W międzyczasie Sesswegen najechały wojska moskiewskie, jednak nie zdołały zdobyć zamku. Od 1559 roku znajdował się on we władaniu państwa polsko – litewskiego, którego załoga w 1560 roku zdołała także odeprzeć atak wojsk tatarsko – moskiewskich. Dokonania tego nie udało się powtórzyć w 1577, kiedy to armia Iwana Groźnego zdobyła Sesswegen, by utracić go na rzecz Polski w 1588 roku. Kolejny raz warownia zmieniła właściciela w 1625 roku, gdy zajęli ją Szwedzi. Co ciekawe średniowieczne obwarowania były wtedy wciąż w dobrym stanie i zdatne do obrony. Dopiero wojna szwedzko – rosyjska doprowadziła do unicestwienia zamku w 1656 roku. W 1661 opisywany on już był jako niezdatna do użytku ruina.

Architektura

   Zamek był założeniem dwuczłonowym z wydzielonym zamkiem górnym i przedzamczem. Zamek górny posiadał plan zbliżony do kwadratu oraz prawdopodobnie pełną czteroskrzydłową zabudowę wewnętrzną, zbliżającą go do wyglądu zamku konwentualnego. Dokładne rozplanowanie pomieszczeń nie jest dziś znane, lecz z pewnością na zamku funkcjonowała kaplica. Całość założenia z trzech stron osłaniała rzeka oraz stawy zamkowe.

Stan obecny

   Zamek poza niewielkim kamiennym reliktem, prawdopodobnie dawnej bramy, nie przetrwał do czasów współczesnych. Co więcej na jego terenie pod koniec XIX wieku wzniesiono neogotycki pałac uniemożliwiające prowadzenie dalszych badań.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Borowski T., Miasta, zamki i klasztory. Inflanty, Warszawa 2010.
Tuulse A., Die Burgen in Estland und Lettland, Dorpat 1942.