Berzaune – zamek Bersohn

Historia

Zamek Berzaune (Bersohn) był jedną z kilku warowni średniowiecznego, rycerskiego rodu Tiesenhausen. Jego budowę rozpoczęto  około 1340 roku, nieopodal starszego, pogańskiego grodu. W 1382 roku prace były już zapewne ukończone, pod tą datą też pojawił się on po raz pierwszy w pisanych  źródłach.  Prywatną własnością rodową pozostał nawet po upadku arcybiskupstwa ryskiego i pozostałych władztw inflanckich. Tiesenhausenowie utrzymali wysoką pozycję i ulegając częściowej polonizacji, stali się jednym z ważniejszych rodów rzeczpospolitej. Zamek został zniszczony w czasie licznych wojen ze Szwecją w XVII wieku, a pozostałe ruiny szybko zanikły z powodu rozbiórki na materiał budowlany.

Architektura

Zamek był dość prostym założeniem obronnym składającym się z pojedynczego muru obronnego otaczającego dziedziniec, na terenie którego w razie zagrożenia schronić się mogła okoliczna ludność, jak i maszerujące wojsko. Skrzydło północne, wschodnie i częściowo zachodnie posiadały budynki mieszkalne i gospodarcze, dobudowane do wewnętrznej strony murów. Główna brama zamkowa znajdowała się w połowie długości muru wschodniego. W późniejszym okresie zamek wyposażono dodatkowo w wieżę południowo – wschodnią, wzmacniającą obronę wjazdu na zamek.

Stan obecny

Do czasów obecnych zachowały się jedynie niewielkie fragmenty murów i wejście do piwnicznego lub parterowego pomieszczenia zalegającego pod nasypem ziemi. Wstęp na teren ruin jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Borowski T, Miasta, zamki i klasztory, Inflanty, Warszawa 2010.