Berzaune – zamek Bersohn

Historia

   Zamek Berzaune (Bersohn) był jedną z kilku warowni średniowiecznego, rycerskiego rodu Tiesenhausen. Jego budowę rozpoczęto  około 1340 roku, nieopodal starszego, pogańskiego grodu. W 1382 roku prace były już zapewne ukończone, pod tą datą też pojawił się on po raz pierwszy w pisanych  źródłach.  Prywatną własnością rodową pozostał nawet po upadku arcybiskupstwa ryskiego i pozostałych władztw inflanckich. Tiesenhausenowie utrzymali wysoką pozycję i ulegając częściowej polonizacji, stali się jednym z ważniejszych rodów rzeczpospolitej. Zamek został zniszczony w czasie licznych wojen ze Szwecją w XVII wieku, a pozostałe ruiny szybko zanikły z powodu rozbiórki na materiał budowlany.

Architektura

   Zamek był dość prostym założeniem obronnym składającym się z pojedynczego muru obronnego otaczającego dziedziniec, na terenie którego w razie zagrożenia schronić się mogła okoliczna ludność, jak i maszerujące wojsko. Po stronie północnej, wschodniej i częściowo zachodniej znajdowały się budynki mieszkalne i gospodarcze, dobudowane do wewnętrznej strony murów. Główna brama zamkowa znajdowała się w połowie długości muru wschodniego, natomiast po przeciwnej, zachodniej stronie usytuowano czworoboczną wieżę, włączoną w obwód obronny i równomiernie wystającą przed obydwa lica muru. W późniejszym okresie zamek wyposażono dodatkowo w cylindryczną wieżę południowo – wschodnią, wzmacniającą obronę wjazdu na zamek.

Stan obecny

   Do czasów obecnych zachowały się jedynie niewielkie fragmenty murów i wejście do piwnicznego lub parterowego pomieszczenia zalegającego pod nasypem ziemi. Wstęp na teren ruin jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Borowski T., Miasta, zamki i klasztory. Inflanty, Warszawa 2010.
Tuulse A., Die Burgen in Estland und Lettland, Dorpat 1942.