Augstroze – zamek Rosen

Historia

Zamek powstał w pierwszej połowie XIV wieku lub pod koniec wieku XIII z inicjatywy wasala arcybiskupiego Christiana von Rosen. Często jako datę budowy podaje się rok 1272. W kolejnych stuleciach władzę nad warownią sprawowali kolejni członkowie rodziny von Rosen. W 1480 roku zamek musiał posiadać jeszcze sporą wartość militarną, gdyż oparł się wojskom krzyżackim. Nawet po niszczącej wojnie inflanckiej z drugiej połowy XVI wieku zamek był zamieszkiwany i zachował znaczenie wojskowe. Kres warowni przyszedł w roku 1601 w trakcie wojny polsko – szwedzkiej.

Architektura

Warownię wzniesiono z cegieł, kamienia używając jedynie w fundamentach. Plan zamku charakteryzował się kształtem zależnym od wzgórza na którym został wzniesiony. Mur obronny poprowadzono jego krawędziami uzyskując kształt zbliżony do czworoboku z dwoma rogami zaokrąglonymi. Wewnętrzna zabudowa była zapewne drewniana. Brama znajdowała się w połowie długości muru południowego.

Stan obecny

Z zamku przetrwały niewielkie ruiny, usytuowane na dość wyniosłym jak na warunki łotewskie wzgórzu. Co wyjątkowe są one przystosowane do zwiedzania dzięki ułożeniu drewnianego chodnika dla turystów i umieszczeniu tablicy informacyjnej. Wstęp na teren zamku jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Borowski T, Miasta, zamki i klasztory, Inflanty, Warszawa 2010.