Araiši – skansen archeologiczny

Historia

Skansen archeologiczny w Araiši jest próbą rekonstrukcji osiedla plemienia Łatgalów z IX wieku n.e. Byli oni wówczas obcymi na tych terenach, stąd zaistniała konieczność wybudowania osiedla obronnego. W osadzie mieszkało od 70 do 90 osób. Główną działalnością jej mieszkańców było rolnictwo, hodowla bydła, pszczelarstwo, rzemiosło i handel, a także łowienie ryb i polowanie. O jej końcu zadecydował najazd w XII wieku, w wyniku którego została spalona i opuszczona. Pozostałości osady zostały pokryte wodą z powodu zatonięcia fundamentów i wzrostu poziomu wody w jeziorze.

Architektura

Ufortyfikowana osada została zbudowana na małej, zatapialnej wyspie, wyłożonej drewnianymi balami. Osadę chroniła palisada, a  droga do zabudowań wiodła przez wąską płyciznę. Domostwa wykonano w technice zrębowej z ostatkami.

Stan obecny

Osada Araiši została zrekonstruowana z wysoką historyczną wiarygodnością na podstawie reliktów drewnianych konstrukcji odkrytych w trakcie prac archeologicznych. Podczas wykopalisk odkryto i zbadano około 150 różnych budynków, znaleziono około 3500 artefaktów i ponad 100 nietkniętych i połamanych naczyń glinianych. Obecnie odtworzonych jest 16 domostw z najstarszego okresu funkcjonowania osady. W pobliżu znajdują się również ruiny zamku zakonnego i rekonstrukcje domostw z okresu neolitu. Muzeum czynne jest w sezonie letnim (od 1 kwietnia do 31 października): od poniedziałku do niedzieli od 09:00 do 19:00, a w sezonie zimowym (od 1 listopada do 31 marca): w środę i niedzielę od 09:00 do 16:00.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego