Vana Kastre – zamek biskupi Oldentorn

Historia

Pierwsze informacje źródłowe o zamku pochodzą z 1342 roku. Powstał on w celu ochrony płynących rzeką kupców i podróżnych oraz pobierania myta. Była to średniej rangi, przydrożno – strażnicza warownia o trudnym do oszacowania znaczeniu militarnym. Z czasem jej rolę przejął pobliski zamek Uue Kastre. W trakcie wojny inflanckiej w drugiej połowie XVI wieku, w obliczu nadchodzących wojsk Iwana Groźnego, załoga zamkowa uciekła. Po wojnie zamek prawdopodobnie odbudowano i funkcjonował on do czasów konfliktu szwedzko – ruskiego w latach 1656-1661. W kolejnych latach popadł w całkowitą ruinę.

Architektura

Najważniejszym elementem obronnym zamku była czworoboczna wieża, do której następnie dobudowano mur zewnętrzny, uzyskując regularne założenie obronne z kwadratowym dziedzińcem. Ponadto w przeciwnym narożu istniała druga, również czworoboczna wieża. Ze względu na słaby stan zachowania, dokładne rozmieszczenie pomieszczeń nie jest możliwe do ustalenia.

Stan obecny

Do dzisiaj z zamku zachowały się jedynie słabo widoczne, zarośnięte fundamenty z cegły i kamienia.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Borowski T, Miasta, zamki i klasztory, Inflanty, Warszawa 2010.