Suure Jaani – kościół św Jana

Historia

   Kościół św. Jana w Suure Jaani powstał przed 1300 rokiem, jako jedna najstarszych murowanych świątyń w prowincji Viljandi. Podczas wojny inflanckiej został zniszczony i pozostawał w ruinie aż do 1613 roku. Podczas odbudowy ściany świątyni podwyższono i wzniesiono drewniane sklepienia, a jedno piętro zostało dodane do wieży. Kolejne zniszczenia przyniosła wielka wojna północna w 1703 roku. Budynek został całkowicie odrestaurowany dopiero w 1767 roku.

Architektura

   Kościół jest budowlą trójnawową, halową, z korpusem nawowym na planie prostokąta i krótszym oraz węższym prezbiterium zakończonym na wschodzie ścianą prostą. Po stronie zachodniej znajduje się strzelista, czworoboczna wieża. Boczne okna pierwotnie były wąskie i ostrołukowe, w późniejszym czasie zostały nieco powiększone. Oryginalny, średniowieczny kościół był też nieco niższy, także wieża pozbawiona była najwyższego piętra.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego