Ridala – kościół św Marii Magdaleny

Historia

   Kościół św Marii Magdaleny powstał w drugiej połowie XIII wieku. Około 1500 roku dobudowana została wieża po stronie południowej. W XVIII wieku zawaliło się jedno ze sklepień, w związku z czym zachodnią fasadę świątyni wzmocniono potężnymi przyporami.

Architektura

   Pierwotnie kościół składał się z prostokątnej w planie nawy i krótszego oraz węższego prezbiterium zakończonego prostą ścianą po stronie wschodniej. U schyłku średniowiecza dostawiona została masywna wieża, dość nietypowo, gdyż od strony południowej. Wyróżnia się również portal zachodni z wimpergą i rzeźbą św Marii Magdaleny, która uchodzi za jedną z najstarszych na terenie Estonii. Wewnątrz zachowały się średniowieczne polichromie ścienne z XIV wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego