Purtse – zamek Alt Isenhof

Historia

   Zamek rycerski w Purtse został zbudowany w połowie XVI wieku, prawdopodobnie przez właściciela tutejszych ziem, Johanna von Taube. W czasie swej historii kasztel miał wielu właścicieli i był parokrotnie palony. Dotkliwie ucierpiał w czasie wojny inflanckiej w drugiej połowie XVI wieku i w trakcie wielkiej wojny północnej na początku XVIII stulecia. Oprócz funkcji mieszkalnych spełniał też później rolę magazynu, mleczarni, więzienia i piwnicy na lód. Po 1940 roku został całkowicie opuszczony, a odnowiono go dopiero w latach 1987–1990.

Architektura

   Zamek jest przykładem późnośredniowiecznego dworu obronnego o wyraźnie jeszcze gotyckich cechach. Budowla ma trzy piętra: najniższe pełniło funkcje magazynowe, środkowe było częścią mieszkalną, a najwyższe obronną. Wejście znajdowało się na wysokości drugiego piętra i prowadziła do niego drewniana drabina. W piwnicach znajdował się piec typu hypocaustum, który ogrzewał główną komnatę na drugim, mieszkalnym piętrze. Z bryły kasztelu wyróżnia się narożna wieża, wyższa o jeden poziom od reszty budowli.

Stan obecny

   Od 2014 roku odnowiony zamek ma nowego prywatnego właściciela i otwarty jest dla turystów, organizowane są w nim także imprezy okolicznościowe, czynna jest restauracja. Szczegóły znaleźć można na oficjalnej stronie zabytku tutaj.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego