Nõo – kościół św Wawrzyńca

Historia

   Kościół św Wawrzyńca w Nõo po raz pierwszy wzmiankowany był w źródłach w 1319 roku, a wzniesiony został jeszcze w XIII wieku. Dokument z 1432 roku wskazuje, iż należał on wówczas do kapituły katedry w Tartu. W XVI stuleciu w trakcie gdy panowali tu katoliccy Polacy, kościół był ośrodkiem pielgrzymkowym. W 1819 roku dobudowana została drewniana wieżyczka nad nawą, a około 1870 boczne galerie wewnątrz świątyni.

Architektura

   Kościół jest budowlą trójnawową, halową z prostokątnym korpusem i nieco węższym kwadratowym prezbiterium po stronie wschodniej. Ciekawym rozwiązaniem jest sklepienie nad prezbiterium w formie kopuły ujętej w dekoracyjne żebra, co sugeruje wpływy z Nadrenii i Westfalii. Sklepienie to pochodzi z 1250 lub 1260 roku, dekadę później sklepiono również nawę. Jako że kościół pełnił też funkcje obronne w zachodniej ścianie kościoła umieszczono klatkę schodowa, którą dochodziło się do trudno dostępnego schronienia na poddaszu ponad sklepieniami.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego